Jeugdbeleidsplan

Op 20 januari jongstleden is op een druk bezochte informatieavond van de jeugdafdeling toelichting gegeven op het jeugdbeleidsplan van de jeugdafdeling Stormvogels’28 / HRC‘27

Het jeugdbeleidsplan is opgesteld naar aanleiding van het samengaan van beide jeugdafdelingen. Het is een plan waarin staat beschreven hoe wij uitvoering willen geven aan de jeugdafdeling. Het is geen statisch plan, maar zal bijgesteld worden als de situatie daar om vraagt of dat er nieuwe inzichten zijn over wat anders moet en beter kan.

Er staat onder andere in beschreven:

  • Wat onze doelstellingen zijn
  • De organisatiestructuur, met taken en verantwoordelijkheden
  • Het voetbal technisch beleid: uitgangspunten voor hoe er wordt gespeeld bij de verschillende leeftijdscategorieën
  • De procedure voor het samenstellen van teams
  • Gedragsregels voor jeugdspelers en de rol van ouders

Het jeugdbeleidsplan is vanaf nu te vinden op de website onder ‘Downloads’ of klik hier.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail